Functies binnen L.I.O.S.


Bestuur:
Voorzitter:                                                        Penningmeester:

                                                                        Ingrid Barber

 

Secretaris:

 


Ledenadministratie:

 René Joosen