Wetenswaardigheden over onze vereniging
                                       Lenigheid Is Ons Streven


De gymnastiekvereniging L.I.O.S. is opgericht op 16 september 1956 in en voor de bewoners van Breda Noord.

Alle leden van L.I.O.S. zijn verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering bij Meeùs.

L.I.O.S. neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren voorwerpen.
Ook verwondingen die ontstaan tijdens het sporten door het dragen van sieraden vallen buiten het verzekeringspakket.

Iedereen die lid wenst te worden van onze vereniging heeft recht op
1 proefles. Na afloop van deze les ontvangt u een inschrijfformulier van de desbetreffende leiding. De keus is dan aan u of u al dan niet lid wordt.

Onze vereniging heeft een activiteitencommissie die door het gehele jaar activiteiten organiseren voor de leden van onze vereniging zoals bv. een carnavalsochtend voor de jeugd.

Wij hopen dat u door deze website inzicht krijgt in onze activiteiten.
Het is tevens de gids met o.a. tijd en plaats van deze activiteiten, bestuur, administratie, technische leiding, vakanties enz.

Wij wensen u een sportief plezier bij onze vereniging.